Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej przy placu Chrobrego w ramach rewitalizacji starego miasta w Policach – wykonanie prac żelbetowych jako podwykonawca firmy P.W.Lik–BUD s.j.

beton: 83 m3, stal: 2 t.

2013.06.–08.