Wykonanie robót żelbetowych wraz z osadzeniem marek i okuć stalowych przy „Fundamentach technologicznych SMG+SHP” w Łodzi jako podwykonawca firmy GOLDBECK Sp. z o.o.

beton: 900 m3, stal: 80 t.

2018.11. – 2019.02