Wykonanie robót ziemnych, żelbetowych zbiornika retencyjnego żelbetowego o średnicy 9,00 m w miejscowości Bielsko jako podwykonawca firmy „Zakład Instalacyjny i Usług Ogólnobudowlanych Matuszczak Sp. z o.o.

beton: 400 m3, stal: 24t.

2015.10. – 2016.01