Budowa zakładu produkcyjnego TEKRA w Gubinie  – wykonanie prac żelbetowych oraz murarskich jako podwykonawca firmy FHU MULTIPROJEKT Sp. Z.O.O

beton: - 600 stal: 40t

2014.09 – 2014.12