Budowa zakładu produkcyjnego HTMP w Gorzowie Wlkp. przy ul. Gen. Augusta Emila Fiedorfa – Nila – wykonanie prac żelbetowych, murarskich oraz wykończeniowych jako podwykonawca firmy PUP GOTECH Sp. z o.o.

beton: 400 m3, stal: 12 t.

2007.05.–08.