Budowa zakładu produkcyjnego FILTRY–HAFT w Gorzowie Wlkp. przy ul. Gen. Augusta Emila Fiedorfa – Nila – wykonanie prac żelbetowych oraz murarskich jako podwykonawca firmy PUP GOTECH Sp. z o.o.

beton: 670 m3, stal: 8 t.

2007.10.–12.