Wykonanie prac żelbetowych przy rozbudowie „Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego” w Gorzowie Wlkp. dla firmy AlSTAL

beton: 1800 m3, stal: 160 t.

2017.08. – 2017.12.