Wykonanie prac ciesielskich , zbrojarskich i murowych przy „Rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku K i A” w Osinowie Dolnym jako podwykonawca firmy PUP GOTECH Sp. z o.o

beton: 350 m3, stal: 30 t.

2018.08. – 2018.12