Wykonanie prac ciesielskich , zbrojarskich i murowych przy „Przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku E” w Osinowie Dolnym jako podwykonawca firmy PUP GOTECH Sp. z o.o

beton: - m3, stal: - t.

2020.01. – trwa