Budowa zbiornika i fundamentów Oczyszczalni ścieków w Podrzeczu – wykonanie prac żelbetowych jako podwykonawca firmy Energotechnika-Energorozruch S.A

beton: 255 m3, stal: 22 t.

2015.07. – 2015.08