Budowa stanu surowego biura Hali magazynowej VW Segro w Komornikach pod Poznaniem – wykonywanie prac żelbetowych , murarskich i izolacyjnych jako podwykonawca firmy GOLDBECK 

beton: - 620m3, stal: 52 t.

2014.06. – 2014.09.