Przebudowa, nadbudowa z przebudową istniejącego budynku z przeznaczeniem handlowo–usługowym w Strzelcach Kraj. przy ul. Chrobrego – wykonanie prac żelbetowych i murarskich, jako podwykonawca firmy KBF Sp. z o.o.

beton: 76 m3, stal: 17 t.

2011.03.–04.