Wykonanie robót żelbetowych na budowie „Hali magazynowej wraz z zapleczem socjalnym jako podwykonawca firmy FHU Multiprojekt Sp. z o.o. w Redzikowie

beton: 85 m3, stal: 3 t.

2017.06. – 2017.07